Kruszywa

Kruszywo jest materiałem sypkim, który znajduje szerokie zastosowanie w produkcji zapraw budowlanych oraz betonu, a także jako materiał wykorzystywany podczas budowy dróg.
Kruszywa

Kruszywo jest materiałem sypkim, który znajduje szerokie zastosowanie w produkcji zapraw budowlanych oraz betonu, a także jako materiał wykorzystywany podczas budowy dróg. Wyróżnia się kruszywa naturalne (żwirowe oraz łamane- powstałe na skutek mechanicznego łamania skał), a także sztuczne (mineralne lub pochodzące z recyklingu). 

W praktyce kruszywa dzieli się, ze względu na uziarnienie (kruszywa drobne, grube, wypełniacze, kruszywa naturalne i o uziarnieniu ciągłym).

Zastosowanie kruszyw jest bardzo szerokie. Kruszywa w postaci sypkiej, najczęściej żwir i piasek, wykorzystywane są do produkcji betonu. Są jego podstawowym składnikiem. Rodzaj zastosowanego kruszywa związany jest z właściwościami i odpornością betonu. Kruszywa, takie jak bazalt, granit czy porfir, charakteryzują się dużą wytrzymałością, dlatego doskonale sprawdzą się w produkcji betonu o dużej wytrzymałości. Wapień oraz dolomit to doskonałe składniki cechują się nieco niższą wytrzymałością, dlatego sprawdzą się w produkcji niektórych wyrobów betonowych, w szczególności lastryko czy tynki szlachetne. Ostatnia grupa, jak np. limonit, magnetyt czy baryt, zostaną wykorzystane do produkcji ciężkich betonów osłonowych.