Beton i jego rodzaje

By 0
Beton i jego rodzaje

Beton jest powszechnie znanym produktem, który wykorzystywany jest na każdej budowie. Produkty, które są potrzebne do wyprodukowania betonu są powszechnie dostępne i znane. Jednak aby beton spełniał swoje funkcje i posiadał odpowiednie właściwości, składniki muszą być połączone ze sobą w odpowiednich proporcjach. Ponadto, firmy produkujące beton używają specjalnych substancji, które poprawiają jego właściwości.

Różnorodność betonu

W praktyce wskazuje się, że określenie beton dotyczy materiałów różnego typu i o różnych właściwościach. Podstawowe cechy określające beton to jego wytrzymałość, określana poprzez odpowiednią klasę oraz wodoszczelność. Podstawowym kryterium klasyfikacji jest cecha ciężar objętościowy. Pozwala ona na wytypowanie aż trzech kategorii betonu, a mianowicie: betonu ciężkiego, lekkiego oraz zwykłego. Różnica pomiędzy nimi wynika z tego, jakie kruszywo zostało wykorzystane w procesie produkcji.

Zastosowanie

Każda grupa ma swoje specyficzne zastosowania i wykorzystywana jest do innych celów. Np. beton ciężki, ze względu na to, że do jego produkcji korzysta się z kruszyw stalowych lub manganowych, jest z powodzeniem wykorzystywany jako osłona biologiczna tam, gdzie korzysta się z promieniowania jonizującego. W ramach betonu zwykłego wskazać można dodatkowe podgrupy, zależne od ciężaru objętościowego. Tutaj,  w przypadku cięższych betonów korzysta się z piasku i żwiru lub piasku i kamienia bazaltowego. Takie połączenie sprawdza się doskonale podczas budowania konstrukcji betonowych oraz żelbetowych. Beton zwykły o nieco mniejszym ciężarze powstaje na skutek łączenia piasku ze specjalnymi kruszywami porowatymi. Dzięki temu zyskuje on szczególne właściwości i może być wykorzystywany tam, gdzie istotną cechą jest izolacja cieplna. Dlatego też sprawdzi się idealnie na ścianach osłonowych. W przypadku betonu lekkiego w procesie produkcji wykorzystywane są kruszywa lekkie. Do produkcji betonu komórkowego wykorzystuje się cement, piasek oraz wodę, a także środek pianotwórczy, dzięki czemu znacznie ogranicza się ciężar materiału. Są one doskonałe do wykonania elementów ściennych oraz stropowych o średnich rozmiarach, jako tzw. płyty ścienne i stropowe, a także drobnowymiarowe tj. bloczki ścienne i prefabrykowane nadproża. Te drugie sprawdzą się idealnie jako warstwa podkładowa i wyrównawcza.

Szczególne rodzaje betonu

Produkcja betonu nie ogranicza się jednak do klasycznych form. Wytwarzane jest także beton, do którego dodawane są specjalne substancje chemiczne i mineralne, które wpływają na fizyczne cechy gotowego produktu. Uwzględniając te specyficzne właściwości wyróżnia się: beton jastrychowy i polimerowy, fibrobeton czy żużlobeton, a także beton komórkowy czy specjalny rodzaj, wykorzystywany jako podkład pod asfalt- beton asfaltowy.