Czym jest kruszywo? Rodzaje kruszyw

By 0
Czym jest kruszywo? Rodzaje kruszyw

Kruszywo jest specjalnym materiałem organicznym lub naturalnym o sypkiej konsystencji. Znajduje szerokie zastosowanie w budownictwie. Kruszywo jest podstawowym składnikiem w zaprawach budowlanych, a także w procesie produkcji betonu.

Rodzaje kruszyw

Kruszywa, jest to ogólny termin obejmujące różne rodzaje materiałów. W związku z tym wyróżnić można kilka ich rodzajów. Podstawowy mkryterium klasyfikacji kruszyw jest kryterium ich pochodzenia. Wówczas wyróżnia się kruszywa naturalne (najczęściej żwirowe oraz łamane, powstałe na skutek rozdrabniania – erozji skał bądź w sposób mechaniczny, które występują bezpośrednio w przyrodzie) oraz kruszywa sztuczne, które powstały w wyniku obróbki termicznej lub innym modyfikacjom, w tym także kruszywa z recyklingu. Bardzo często spotykanym kryterium podziału jest klasyfikacja ze względu na rozmiar, czyli tzw. uziarnienie. W tym przypadku wskazuje się kruszywa: drobne, grube, wypełniacze, tzw. mieszanka oraz kruszywa o uziarnieniu ciągłym.

Kruszywa wykorzystywane w procesie produkcji betonu

Rodzaj kruszywa, jaki wykorzystywany jest w budownictwie zależy od tego, do jakiego celu ma ono zostać wykorzystane. Inne cechy i właściwości fizyczne spełniać musi beton posadzkowy, a zupełnie inną rolę przyjmują kruszywa, które wykorzystywane są do wzmocnienia nasypów kolejowych czy w budownictwie drogowym. Taka sama zasada dotyczy betonu. Inny rodzaj kruszywa zostanie wykorzystany w produkcji betonu o wysokiej wytrzymałości na ściskanie. Jest on wykorzystywany np. jako podbudowa drogi, która musi być wykonana w sposób trwały i wytrzymały. Wówczas stosowane są kruszywa o wysokiej wytrzymałości, a wśród nich porfir, bazalt oraz granit. Nieco niższą wytrzymałością charakteryzują się wapień oraz dolomit. Mniejsza odporność na przeciążenia sprawia, że są to doskonałe materiały, które wykorzystywane są do produkcji wyrobów betonowych, a także lastryko oraz tynków szlachetnych. Ostatnią grupą są kruszywa specjalne, które wykorzystywane są do produkcji betonu ciężkiego, np. do tzw. betonów osłonowych. W tej grupie klasyfikowane są następujące kruszce: limonit, magnetyt, baryt, getyt i hematyt.